3 concrete oplossingen vervuld om liquiditeitsprobleem bij de Rampenkas op te lossen


Op eerdere vraag van Federaal Volksvertegenwoordiger Nathalie Muylle bevestigde Minister Vanackere dat de betalingen door het Rampenfonds niet konden gebeuren gezien de Nationale Kas voor Rampenschade sinds april 2012 leeg bleek te zijn.  Om de liquiditeitsproblemen bij de Rampenkas op te lossen stelde Minister Vanackere een oplossing in drieërlei voor.  Deze oplossingen zijn in enkele maanden allemaal in uitvoering gebracht, zodat de resterende dossiers uitbetaald kunnen worden.

 

De oplossing die Minister Vanackere voorstelde was een oplossing in drieërlei. Via een dringend ontwerp fiscale bepalingen wilde hij 11,8 miljoen euro extra middelen voorzien voor 2012. Ook zou hij de Nationale Loterij vragen om sneller geld te storten ( 3,4 miljoen euro). Tenslotte zou de kredietlijn van de Rampenkas met 5 miljoen worden verhoogd. Zo kon op korte termijn 20 miljoen euro worden vrijgemaakt om de resterende dossiers te betalen.

 

Op 29 september dit jaar stortte de Nationale Loterij de heft van de dotatie.  Het geld werd onmiddellijk gebruikt om verder uit te betalen.

De kredietlijn van de Rampenkas is verhoogd van 25 miljoen tot 30 miljoen en liet op die manier toe dat de betalingsorders van april en mei konden worden uitgevoerd.

 

Wat betreft het amendement voorzien in het wetsontwerp houdende fiscale en financiële bepalingen tot wijziging van een gedeelte van de taks op de verzekerinsverrichtingen kunnen wij u meedelen dat het amendement gestemd is in de Kamer.  Dit amendement creëert de wettelijke basis voor de storting van d verzekeringstaks ten bedrage van 11,86 miljoen in de schatkist. 

Dit gaat in voege na publicatie in het staatsblad.  Vanaf dan kan de verdere uitbetaling van de wachtende betaalorders starten. 

 

Nathalie Muylle: “ Het is positief te vernemen dat er werk gemaakt is van de oplossing die Minister Vanackere voorgesteld heeft.  Op die manier is een antwoord geboden aan het tekort in de Kas van Ramenfonds en is er tevens rekening mee gehouden dat dit in de toekomst niet meer mogelijk zou zijn.”