Betere beveiliging stadhuis Roeselare

Stad Roeselare investeerde 100.000 euro in betere beveiliging van het stadhuis.  Buiten de officiële openingsuren zal niemand nog vrij in het stadhuis kunnen rondlopen.

 

Het stadhuis van Roeselare is elke voormiddag open van half negen tot twaalf uur en op maandagnammiddag van 14 uur tot 18 uur.  Maar ook wie buiten de officiële openingsuren in het stadhuis moest of wilde zijn, kon tot nog toe eigenlijk zonder noemenswaardige controle vrij binnen- en buitenlopen.

Schepen Nathalie Muylle: "Vanaf 2 januari is dit verleden tijd.  De gebouwen van de stadsadministratie rond de Grote Markt tellen zeven in-en uitgangen.  Die blijven allemaal ter beschikking als de loketten bemand zijn.  Tijdens de openingsuren, die nu klaar en duidelijk te lezen staan op de deur aan de Botermarkt, verandert er niets.  Maar wie buiten die uren in het stadhuis wil zijn, zal zich eerst met zijn elektronische identiteitskaart moeten registreren aan de scanner bij de ingang.  Pas daarna gaat de deur open en kan men zich aan het onthaal aanbieden.  Alle personeelsleden van stad en de leden van het schepencollede en de gemeenteraadsleden krijgen een toegangsbadge."

"Het nieuwe systeem moet ook de werkorganisatie ten goede komen.  Het gebeurde tot nu toe te vaak dat iemand ook buiten de openingsuren toch aan de deur van een dienst op een schepen in het stadhuis aanklopte in de hoop dat ze hem toch zouden helpen.  Maar dat brengt de werking van de dienst soms in het gedrang.  Nu zal men eerst een afspraak moeten maken als men toch buiten de openingsuren gehoor wil vinden."

Bijkomend probleem was dat ook 's avonds, als er vergaderingen of gemeenteraden waren of op zaterdag als er huwelijken zijn, iedereen zomaar door het stadhuis kon ronddwalen.  "Ook dat zal niet meer kunnen.  We bakenden een beveiligde of protocolaire zone af, met enkele nieuwe vergaderzalen.  Alleen binnen die zone zal men zich nog kunnen verplaatsen als de stadsdiensten gesloten zijn."