Bezoek Centrum voor Ontwikkelingstherapie te Roeselare - 17 maart '14

Op maandag 17 maart bezocht Nathalie Muylle samen met Gerda Mylle (volksvertegenwoordiger) en Sabine de Bethune (voorzitter Senaat) het Centrum voor Ontwikkelingstherapie in Roeselare.  We werden er rondgeleid door dhr. Jo Rigole (directeur COT). 

Het centrum voor ontwikkelingstherapie in Roeselare is bijna uniek in zijn soort.  In Vlaanderen zijn er slechts 3 organisaties die met deze materie bekend zijn.  Het is een gespecialiseerd centrum voor kinderrevalidatie.  Naast dit luik zijn er nog twee andere luiken verbonden aan de organisatie, namelijk het Revalidatiecentrum voor taal- en ontwikkelingsproblemen en Hoorexpert. 

Vandaag de dag is het COT zeer gegeerd voor zijn unieke kijk en "behandeling" van autisme.  Tijdens ons bezoek gaf de directeur een duidelijk overzicht van de werking, maar meteen ook van het landschap waarin gewerkt moet worden.  Afsluiten werd gedaan met een overzicht van een aantal positieve en negatieve aspecten in het huidige klimaat rond ontwikkelingstherapie en revalidatie.

Wat eveneens werd aangekaart was de overgang van federale materie naar Vlaamse.  Het is een uitdaging maar de medewerkers in het centrum gaan er ten volle voor.  Zij zien dagelijks de noden van de samenleving en bieden er ook de oplossing voor. 

 

Meer informatie over COT Roeselare: klik hier