CravattendagVrouw & Maatschappij Roeselare vroeg deze morgen aandacht voor meer genderevenwicht in de raden van bestuur bij de Vlaamse sociale huisvestigingsmaatschappijen. Op 1 januari 2016 moeten minstens 33% van alle bestuursleden vrouwen zijn. In de werkelijkheid halen slechts 42% van de sociale huisvestingsmaatschappijen dit cijfer. 58% voldoet hieraan niet. Ook bouwmaatschappij De Mandel haalt dit quotum (nipt) niet. De Roeselaarse CD&V-vrouwen hopen dat de lat in de toekomst op 50% vrouwelijke bestuursleden ligt.