Erkenning Osteopathie: veiligheid patiënt staat voorop!

 

De laatste weken woedt opnieuw een maatschappelijk debat over de plaats van alternatieve geneeswijzen in de officiële gezondheidszorg. Voor CD&V-kamerlid Nathalie Muylle staat het belang en de veiligheid van de patiënt centraal: een wettelijk kader voor deze geneeswijzen is dan ook een absolute noodzaak.

Homeopathie, chiropraxie, acupunctuur en osteopathie worden nu uitgeoefend op een zeer brede schaal, maar zonder wettelijk kader. In het belang en de veiligheid van de patiënt is CD&V ervan overtuigd dat de wet Colla waarin de definitie van 4 de vier geneeswijzen, de handelingen en de opleidingen zijn vastgelegd, nu snel uitvoering moet krijgen.

Na het debat rond de homeopathie, is nu de osteopathie aan de orde. Deze niet-conventionele praktijk bestaat al zo'n 40 jaar en is vandaag ingeburgerd bij zowel patiënten als artsen. Meer dan 700.000 patiënten vinden jaarlijks de weg naar de osteopaat, met hoge tevredenheid. Zo'n 40 % van de patiënten geeft immers aan een osteopaat te raadplegen na doorverwijzing door een (huis)arts. Ook binnen ziekenhuizen en revalidatietrajecten worden osteopaten voor de behandeling van lage rugijn en nekpijn ingeschakeld, aangezien de efficiëntie van bepaalde behandelingen is aangetoond. Het 1000-tal osteopaten dat vandaag reeds is aangesloten bij een beroepsvereniging verdient volgens CD&V een erkenning. 

Een master in de osteopathie, permanente bijscholing, en registratie zijn hierbij noodzakelijke voorwaarden om hen als volwaardige partner binnen de multidisciplinaire gezondheidszorg een plaats te geven.

Naast de erkenning, staat de problematiek van de terugbetaling van deze therapieën uit het Ziekte- en Invaliditeitsbudget.  Nathalie Muylle: “Dat is nu voor ons geen prioriteit. Maar op een later tijdstip willen wij hierover de discussie voeren. Voor ons staat nu de veiligheid van de patiënt en de kwaliteit van de zorg voorop.  De terugbetaling kan later maar moet  bekeken worden in functie van kostenefficiëntie en kwaliteit.”