Federaal Parlement keurt resolutie Muylle-Van Hoof goed betreffende CVS

Gisteren, 28 mei 2015, werd in de Plenaire zitting van het Federaal Parlement de resolutie Muylle-Van Hoof goedgekeurd ter verbetering van de diagnosestelling en de opvang van mensen met het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS).

In ons land zijn er 20.000 tot 25.000 Belgen die geconfronteerd worden met CVS. Vaak krijgen ze een blik van onbegrip en de opmerking dat ze met hun vermoeidheid niet hoeven te overdrijven. Dit toont aan de CVS een moeilijk te vatten aandoening blijft waarmee niet alleen de patiënt, maar ook zijn omgeving problemen heeft

Het voortel dat goedgekeurd werd moet zorgen voor een verbetering in de diagnose en de opvang van patiënten met CVS. Er bestaat nog altijd geen algemene consensus overs mogelijke oorzaken, diagnosestelling en behandelingen voor CVS.

Het Federaal Kenniscentrum Gezondheidszorg (KCE) wordt de opdracht gegeven een evaluatie te maken van het bestaande model, het enige model dat terugbetaald wordt, het biopsychosociaal model. Maar niet iedereen is daarmee geholpen. Patiënten die problemen hebben met deze behandeling richten zich tot niet-wetenschappelijke markten die hiervan misbruik maken en veel geld vragen.

Daarom zal het KCE de ruimte krijgen om ook in te zetten op behandelingen die nu nog onderbelicht zijn. Het gaat hier om het biomedische model en ook andere modellen die internationaal worden gehanteerd. Zo zou er medicatie bestaan die succesvol is gebleken in Canada en Scandinavië. Dit alles moet worden onderzocht om zo tot een betere diagnose en behandeling van CVS te kunnen komen.

Dit voorstel wil vooral de grootste barrières slopen rond CVS. Ook een betere integratie van deze patiënten op de arbeidsmarkt is in dit kader belangrijk. Het is dan ook belangrijk dat de eerstelijnsgezondheidszorg beter wordt geïnformeerd en gesensibiliseerd. 

De volledige resolutie kan u hier lezen.