Federale regering zal alle rampen vergoeden


‘De federale regering zal alle rampenschade vergoeden. Alle maatregelen zullen in één pakket worden opgenomen’. Dit laat de minister van Binnenlandse Zaken in de plenaire vergadering weten aan CD&V-Kamerlid Nathalie Muylle. De federale regering van elf verschillende rampen door overvloedige neerslag of rukwinden laat immers al een tijdje op zich wachten. Hieronder vallen onder andere de zware schade door hagel en overvloedige regen van Pinksteren 2014.

Volgens Johan Van Overtveldt, die de bevoegde minister verving, zijn de modaliteiten van negen van de elf rampen afgewerkt. De oudste dateren van 2012 en 2013. Voor de overige twee rampen is het wachten op een definitief advies van de Inspectie van Financiën.

De vorige regering, weliswaar in lopende zaken, beloofde al de noodzakelijke koninklijke besluiten zeer snel te publiceren. De Vlaams Regering erkende zelfs vorige week, amper 6 maand na de feiten, de overvloedige regenval van eind juli 2014. 33 gemeenten zijn (door de Vlaamse overheid) erkend als rampgebied. De inwoners hebben daardoor recht op een tegemoetkoming uit het Rampenfonds voor geleden schade.

Nathalie Muylle: ‘Velen wachten al meer dan anderhalf jaar op de erkenning van hun dossier. Onder hen zijn er vele landbouwers voor wie het uitblijven van de vergoeding van de schade aan hun teelten vaak de spreekwoordelijke druppel is om te overleven. We weten dat na de publicatie er nog ettelijke maanden volgen tot er effectief kan worden uitbetaald’. 

Na de erkenning moeten de dossiers immers nog worden ingediend, gecontroleerd door de experten en vervolgens worden uitbetaald. Volgens de minister zal ook het nodige personeel worden ingezet om de 25.000 resterende dossiers af te werken. ‘Ik hoop dat de regering binnen enkele weken deze erkenning kan afronden want het wordt een huzarenstukje om dit jaar nog 1 euro uit te keren’, besluit Muylle.