Hepatitis C, de stille epidemie, stoppen

Nahima Lanjri heeft samen met Nathalie Muylle en Inge Vervotte een resolutie uitgewerkt over de strijd tegen het hepatitis C-virus. De resolutie werd vandaag in commissie volksgezondheid van de Kamer goedgekeurd.

Hepatitis C is een ontsteking van de lever, veroorzaakt door het hepatitis C –virus. Op lange termijn kan er sprake zijn van cirrose, bloedingen, leverfalen en levertransplantatie. Tot 76% van alle gevallen van primaire leverkanker zijn tevens het gevolg van een besmetting met het virus.

Nahima Lanjri: “Ongeveer 100 000 Belgen zijn drager van het virus. Eigenlijk kan je spreken van een stille epidemie, omdat vaak pas na 10 tot 20 jaar de symptomen opduiken. De helft van de dragers van het virus weet trouwens meestal niet dat ze besmet zijn. Hepatitis C is een zeer besmettelijke ziekte, waar tot op vandaag nog geen vaccin tegen bestaat. De besmetting gebeurt via contact met bloed. Hoog tijd dus dat we er vanuit het beleid op ingrijpen.”

Mensen met een verhoogd risico op besmetting zijn (ex-)druggebruikers via de uitwisseling van besmette naalden, mensen die begin jaren ’90 bloedproducten ontvangen hebben, mensen die bloed ontvangen hebben in niet-westerse landen, migranten van de 1e generatie, mensen die besnijdenis, tatoeage of piercing hebben gehad en mensen die beroepsrisico’s lopen (bv. door prikaccident).

Maar ook anderen kunnen ongewild slachtoffer worden: bijvoorbeeld door het gemeenschappelijk gebruik van tandenborstels, nagelknippers…

Via de stemming van deze resolutie willen we dat de regering werk maakt van een aantal zaken:

De opmaak van een nationaal actieplan, waarbij alle bevoegdheidsniveaus hun verantwoordelijkheid opnemen en een samenwerkingsprotocol afsluiten;

  1. Sensibilisering, actieve screening van risicogroepen en het stellen van de juiste diagnose in een vroeg stadium. Dit moet enerzijds helpen bij het bestrijden van het aantal besmettingen, anderzijds kan een vroege interventie of behandeling de kans op genezing aanzienlijk vergroten. Indien niet tijdig wordt behandeld kan de ziekte immers leiden tot chronische levercirrose of leverkanker;
  2. Gegeven de hoge kostprijs (12.000 tot 22.000 euro) van de maandenlange behandeling wordt aan het RIZIV gevraagd om de terugbetalingen of vergoedingen op verschillende domeinen uit te breiden. Zo wordt specifiek aandacht gevraagd voor de vergeten groep van kinderen en adolescenten, terugbetaling van vaccin tegen hepatitis A en B voor chronische hepatitis C patiënten, voor het gebruik van de fibroscan als diagnose- en opvolgingsinstrument;
  3. Tot slot wordt gevraagd om het onderzoek naar en ontwikkeling van een vaccin en nieuwe geneesmiddelen te blijven stimuleren. Vandaag werd trouwens bekendgemaakt dat de farmaceutische bedrijven Janssen Pharmaceutica en MSD Belgium samen de Galenusprijs 2011 gewonnen hebben met nieuwe geneesmiddelen tegen het hepatitis C-virus.

Deze resolutie is daarom een krachtig signaal aan de minister van volksgezondheid Onkelinx en het RIZIV om deze stille epidemie eindelijk een halt toe te roepen.