Het aangekondigde verbod op de verkoop van tabak

De administratie van federaal Minister Laurette Onkelinx richt de pijlen op de verkoop van tabak.  Ze heeft aan de Minister van Volksgezondheid verschillende maatregelen voorgesteld om de strijd tegen sigaretten op te voeren. Minister Onkelinx benaderukt dat het enkel voorstellen zijn, die nog niet besproken geweest zijn met alle betrokken partners.  Dit kreeg  mevr. Nathalie Muylle op 7 november 2013 als antwoord op haar vraag in plenaire vergadering aan Minister Onkelinx.

De voorstellen die de administratie van federaal Minister mevr. Onkelinx voorgesteld heeft, hebben als doel jongeren van de sigaret weg te houden.  Via een vijftal ingrijpende aanpassingen van de nationale gezondheidswet uit 1977 hoopt men te zullen slagen in de doelstelling.

  • Optrekken van de limietleeftijd
    Momenteel is het verboden om sigaretten te verkopen aan -16, dit zou in de toekomst -18 worden.
  • Promotie van sigaretten wordt aan banden gelegd
    Niet langer toegelaten om in de winkel tabaksreclame te voeren, ook de rookwaar zelf moet uit het zicht van het publiek onttrokken worden
  • Verboden om tabak te verkopen via "automatische distributieapparaten
  • De nachtwinkels, supermarkten en grote buurtwinkels verliezen hun verkoopsrecht als de winkel over meer dan 400 m² commerciële oppervlakte beschikt

 

Deze voorstellen gaan ver.  Er moeten bijkomende maatregelen komen om het rookgedrag in te perken.  Maar of alle maatregelen hun doel zullen bereiken is maar de vraag.  Wij vragen daarom toch enige voorzichtigheid aan de dag te leggen.  CD&V wil het debat hierover voeren maar doet ook nog enkele bijkomende suggesties.  

Nathalie Muylle: " Wil men echt een doel bereiken met bijkomende maatregelen moet ook de prijs van sigaretten worden aangepakt.  Een aanzienelijke verhoging heeft pas effect op het rookgedrag.  Prijzen in onze buurlanden liggen vaak 1,5 euro tot 4 euro hoger dan in ons land.  Ook het gebruik van roltabak moet worden aan banden gelegd.  Voor het eerst dit jaar werd meer roltabak verkocht dan pakjes sigaretten.  Dit valt niet binnen het beleidsdomein van minister Onkelinx, maar vragen aan Minister Onkelinx dit zeker mee te nemen in het debat."Wenst u de vraag van mevr. Muylle en het antwoord van Minister Onkelinx te bekijken, dan verwijzen we u graag door naar de website van de Kamer.

U kan de plenaire vergadering van 7 nov 2013 bekijken door op hier te klikken.