Komen tot degelijke oplossing voor de problemen met de vloer in Trax

Voor de opening van Trax vorig jaar, bleken er reeds problemen te zijn met de bovenste laag van de vloer die bleek af te schilferen.  Het probleem blijft de kop opsteken, maar het doel blijft om tot een degelijke oplossing te komen!

Na de opening van Trax eind vorig jaar, schilferde de bovenlaag van de vloer helemaal af.  Dat bleek toen de tweede keer te zijn, want kort voor het gebouw openging, werd de vloer al eens afgeschuurd en voorzien van een nieuwe toplaag.  momenteel is er nog geen oplossing.

 

In december werd de keldervloer, die van de fuifzaal Club, voor de derde keer helemaal afgeschuurd en voorzien van een nieuwe laag op basis van epoxycoating.  

Nathalie Muylle: "Het stadsbestuur heeft toen besloten eerst de keldervloer te voorzien van een nieuwe laag alvorens de overige ruimtes ook te vernieuwen.  We stelden een evaluatieperiode van een drietal maanden voorop om dit derde procédé te beoordelen.  Tijdens die periode werd helaas vastgesteld dat deze voorgestelde oplossing niet afdoende was."


Aannemer verantwoordelijk

De stad heeft daarna een aannemer onder de arm genomen om de zaken verder juridisch op te volgen.  Hoe dan ook zullen de herstellingswerken de stad geen cent kosten.  De aannemer draagt namelijk alle verantwoordelijkheid en moet dan ook opdraaien voor de extra kosten.

Nathalie Muylle: "Het blijft ons doel om tot een gegelijke oplossing te komen.  De verschillende partijen zijn in februari samengekomen op de site.  Een expert onderzoekt de oorzaak van de afschilfering.  Er worden ook proeven gedaan om de cohesie van de vloer te testen.


Definitieve herstelling

Het stadsbestuur wacht nu op de resultaten van de expert en een voorstel voor een oplossing.  Zodra dat voorstel er is, wordt er ook een datum geprikt voor de hopelijk definitieve herstelling.  Dat zal normaal 4 juli zijn.  Vroeger kan niet, want de zaal wordt heel vaak verhuurd.