Landbouwers wachten op centen rampenkas

Honderden land- en tuinbouwers kregen de laatste week een brief in de bus dat hun schade veroorzaakt door de overvloedige neerslag in het najaar van 2010 zal worden vergoed.  Maar de betaling kan niet gebeuren gezien de Nationale Kas voor Rampenschade sinds april 2012 leeg blijkt te zijn. Dit werd ook bevestigd in de Kamercommissie financiën door Minister Vanackere op een vraag van Federaal Volksvertegenwoordiger Nathalie Muylle ( CD&V). 

In totaal werden 2120 dossiers ingediend voor schade veroorzaakt in het najaar 2010, waarvan 1717 positief werden beslist. Amper 920 werden uitbetaald, de resterende 800 moeten wachten op hun centen. “Het gaat hierover vaak schrijnende situaties”, zegt Muylle, “Voor sommigen onder hen is het een kwestie van overleven.  De vergoedingen kunnen oplopen tot 20.000 euro en meer.  Dit bedrag is hoger dan wat velen hebben verdiend dat jaar.”

 

Minister Vanackere is zich dan ook bewust van de situatie en stelt drie concrete oplossingen voor. Via een dringend ontwerp fiscale bepalingen wil hij nog voor de zomervakantie 11,8 miljoen euro extra middelen voorzien voor 2012. Ook vraagt hij de Nationale Loterij om sneller geld te storten ( 3,4 miljoen euro). Tenslotte wordt de kredietlijn van de Rampenkas met 5 miljoen verhoogd. Zo kan op korte termijn 20 miljoen euro worden vrijgemaakt om de resterende dossiers te betalen.

 

“Positief, zegt Nathalie Muylle, hopelijk worden de overstaande vergoedingen nog deze zomer uitbetaald. Bijna twee jaar na de geleden schade wacht de landbouwsector , die het vandaag nog zeer moeilijk heeft, op haar centen. Wetende dat velen onder hen nog dossiers lopende hebben van geleden schade in 2011 en 2012.”  Muylle pleitte reeds in het verleden voor een afhandeling binnen het jaar van geleden rampenschade!