Meewerkende echtgenoten verdienen eigen rustpensioen

Meewerkende echtgenoten die niet aan 30 jaar loopbaan komen, ontvangen vandaag geen eigen rustpensioen.  CD&V wil daar verandering in brengen. 

Op 1 juli 2005 werd het maxistatuut verplicht ingevoerd voor al wie geboren was na 1955. Zo konden meewerkende echtegenoten die jongeren waren dan 50 jaar eigen rechten opbouwen in alle deeltakken van de sociale zekerheid. De verplichte regeling bestaat nu 7 jaar, voor meer dan 5000 meewerkende echtgenoten verandert er echter niets!

CD&V-kamerleden Nathalie Muylle, Nik Van Gool en Leen Dierick willen hier iets aan doen. Zij stellen vast dat die grote groep die geen 30 jaar kan bijdragen in het nieuwe statuut, geen euro eigen pensioen opbouwen. Nathalie Muylle: “ Door het verplicht instappen in 2005 voor al wie jonger was dan 50 jaar, zien we vandaag vrouwen, want dit is duidelijke de grootste groep, die 25 jaar bijdragen betalen maar op het einde van de rit geen eigen pensioen hebben opgebouwd. Hier willen we iets aan doen. Vele van die vrouwen waren voor 2005 ook al helper op hun bedrijf en hadden toen geen statuut”.

Die jaren voor 2005 willen de CD&V -parlementsleden ook laten meetellen bij de berekening van het pensioen. Nik Van Gool: “ Bij al wie minstens 15 jaar heeft bijgedragen in het nieuwe systeem, willen we ook de jaren van activiteit voor 2005 laten meetellen in de berekening van een 2/3 loopbaan. Zo kunnen vrouwen toch aan voldoende pensioenopbouw komen. “ Voor die jaren voor 2005 waarvoor geen bijdragen werden betaald, zegt Leen Dierick, “ zal wel een forfaitaire bijdrage moeten worden betaald door de meewerkende echtgenoten willen zij van die regeling gebruik maken”.

Ook KVLV steunt dit wetsvoorstel.  Het sociaal statuut van de meewerkende echtgenoot is zeer belangrijk voor de herkenbaarheid en de erkenning van de vrouwen die meewerken op een familiaal bedrijf.  Opdat de meewerkende echtgenote ook sociale rechten zou opbouwen in functie van de bijdragen die zij betaald hebben, moeten we blijven verfijnen en verbeteren aan de maatschappelijke erkenning.

Concreet: Lien is 45 jaar, reeds 20 jaar helper op het bedrijf van haar man, tuinbouwer Luc. In 2005 stapte Lien verplicht in het maxistatuut. Door haar leeftijd 37 jaar, kan Lien echter maar een loopbaan opbouwen van 25 jaar wanneer ze op 62 jaar op pensioen wil  Omdat Lien niet aan 30 jaar bijdragen komt, zal het gezin enkel kunnen genieten van een gezinspensioen ( 1386 euro)  Met dit voorstel zal Lien haar jaren als helper voor 2005 kunnen laten meetellen in berekening van haar pensioen. Zo zal zij op 62 een eigen pensioen ontvangen ( elk 1047 euro man-vrouw) .