Minder bezoekers aan containerparken sinds invoering diftar

   

Zes maanden na de invoering van het diftarsysteem, waarbij de vervuiler betaalt, op de Roeselaarse recyclageparken is het aantal bezoekers er gedaald. “In december was het extra druk omdat die gewenningsmaand nog gratis was”, weet schepen Nathalie Muylle (CD&V). “Maar sinds januari is het aantal bezoekers gedaald, al blijft het druk in het weekend. Gemiddeld krijgen we in Roeselare 32 en in Rumbeke 20 bezoekers per uur over de vloer, maar er waren op zaterdag ook pieken tot 70 en 50 bezoekers per uur. Sinds de invoering van diftar is al dertig procent van de Roeselarenaars naar de parken is gekomen, terwijl dat cijfer vroeger dubbel zo hoog lag.”

De invoering van diftar ging ook gepaard met hinder. “Er was niet alleen heel wat chaos in het park zelf, ook de verkeershinder door lange wachtrijen was aanzienlijk”, stelt Annelies Carron (Open VLD). “We gaan daarom de kmo-weegbrug integreren op het Roeselaarse park, een investering van 57.000 euro. Binnen enkele weken zullen er dan drie weegbruggen actief zijn”, reageert Muylle.