Onkelinx boycot geestelijke gezondheidszorg

CD&V-Volksvertegenwoordiger Nathalie Muylle: "Minister Onkelinx is niet bereid dit jaar nog nieuwe projecten te laten starten in het kader an de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg.  De minister moet haar belofte nakomen, de geestelijke gezondheidszorg kan zich geen twee snelheden permitteren!"

Artikel 107 van de ziekenhuiswet zorg ervoor dat geld van bedden in ziekenhuizen wordt vrijgemaakt en kan worden ingezet in mobiele teams.  Deze teams moeten mensen ambulant, thuis opvangen en hen betere zorg geven.  19 regio's hebben een dossier ingediend en reeds konden 10 regio's definitief van start gaan.  Hoewel de 9 resterende projecten klaar zijn met hun teams, weigert minister Onkelinx hen groen licht te geven.

"Schadalig", zeg CD&V-kamerlid Nathalie Muylle, "de minister heeft mij in januari beloofd in commissie dat ook de resterende regio's nog dit jaar zouden kunnen starten".
Minister Onkelinx laat nu weten dat er geen geld is door de besparingen.

"Een drogreden", zegt Muylle, "er werd reeds een voorstel gedaan om enkel de middelen in te zetten die vrijkomen door het leegmaken van bedden - een budgettair neutrale operatie.  En nog weigert de minister dit voorstel.  Hier spelen andere argumenten.  Enkele Franstalige regio's, waar projecten wel zijn goedgekeurd, lieten al weten het geld liever in te zetten in andere domeinen van de geestelijke gezondheidszorg.  De minister moet haar belofte nakomen, de geestelijke gezondheid kan zich geen twee snelheden permiteren!"