Plannenbank nieuwe stap in digitalisering dienstverlening

Sedert vorige week biedt stad Roeselare de digitale bouwaanvraag aan.  Aanvullend kan nu ook de plannenbank digitaal geraadpleegd worden.  Deze nieuwe service is een volgende stap in de klangerichte en toegankelijke dienstverlening die de stad Roeselare zijn burgers aanbiedt.

Via bestemmingslannen wordt voor de beschikbare ruimte in de stad bepaald welke activiteiten en/of bouwmogelijkheden toegelaten zijn.  Wie wil weten welke bestemming een perceel grond heet, of welke (bouw)voorschriften gelden, vindt voortaan antwoord op deze vragen via de plannenbank op www.roeselare.be

 

Met de plannenbank zoom je snel naar een locatie of adres.  Je ziet in één oogopslag welke bestemmingsplannen er gelden.  Bovendien kan je er doorklikken naar het plan en bijhorende stedenbouwkundige voorschriften.  Ook verkavelingen worden weergegeven.

Sinds enkele jaren worden bestemmingsplannen verplicht digitaal opgemaakt.  Daardoor kunnen ze gemakkelijk en op verschillende manieren ter beschikking worden gesteld.  Op vandaag gelden in de stad echter ook nog ruim 60 bestemmingsplannen die dateren van voor het digitale tijdperk.  Daarom maakte de dienst Ruimtelijke Planning er werk van om al deze plannen te gigitaliseren.  Dit maakt het mogelijk dat deze plannen nu kunnen worden weergegeven en geraadpleegt worden in de plannenbank.