Registratie orgaandonatie vergemakkelijken

Momenteel wachten in België meer dan 1 250 patiënten op een orgaantransplantatie. Door een tekort aan potentiële orgaandonoren lopen de wachttijden op en nemen de sterftecijfers toe. Kamerleden Nathalie Muylle en Jef Van den Bergh (CD&V) willen daarom de mogelijkheid creëren om zich als donor te laten registreren bij de aanvraag van het rijbewijs.

In België geldt het opting out-principe. Iedere Belg is orgaandonor tenzij hij of zij zich daar uitdrukkelijk tegen verzet. In de praktijk vragen de artsen bij overlijden steeds de toestemming van de naaste familieleden. Het verzet van familie schommelt tussen de 15% en de 20%. Om te voorkomen dat de familie deze pijnlijke keuze moet maken, kan men zich via een uitdrukkelijke wilsbeschikking laten registreren als kandidaat-donor.

Momenteel hebben iets meer dan 120 000 mensen in ons land dit gedaan. Dat is een pak meer dan de 33 000 in 2005 maar nog steeds onvoldoende om de vraag te volgen. In 2010 werden er 263 effectieve donaties gedaan.

Nathalie Muylle: “De registratie verloopt via de gemeente en kan binnenkort ook via het internet. De stap om zich uitdrukkelijk op te geven als donor blijkt voor veel mensen te groot, anderen zijn onwetend, staan er niet bij stil of komen er gewoon niet toe.”

Om de drempel zo klein mogelijk te maken, hebben Muylle en Van den Bergh een wetsvoorstel ingediend dat de mogelijkheid voorziet om zich als donor te laten registreren bij de rijbewijsaanvraag.

Nathalie Muylle: “We veranderen niets aan de bestaande wetgeving. We creëren alleen een bijkomend kanaal om zich te laten registreren.”

Jef Van den Bergh: “Ieder jaar behalen meer dan 130 000 kandidaat-bestuurders hun rijbewijs. Er wordt dus een grote groep van de bevolking bereikt. Maar we willen niet alleen een grote aantal registraties. Door de vraag op te werpen, hopen we ook het thema meer bespreekbaar te maken , onder andere in de familiekring.”