Roeselare investeert in groen, sport en veiligheid

Het stadsbestuur heeft het budget voor volgend jaar klaar. Rust, daar draait het in 2017 om. De grote werven in de stad lopen op hun einde en er wordt geïnvesteerd in groen. De stad zet ook fors in op sportinfrastructuur.

2017 wordt het jaar waarin de rust terugkeert in Roeselare. Na de vele werken worden de resultaten komend jaar zichtbaar. In 2017 wordt de laatste spadesteek gezet.

Na de onvermijdelijke hinder van de voorbije jaren, geven we de straten en pleinen letterlijk terug aan de bevolking. In 2017 kunnen we de vruchten beginnen te plukken van de vele werken en moet alles opgeruimd zijn binnen het stadscentrum”, belooft schepen van Mobiliteit Griet Coppé (CD&V). “Meer nog. Als het weer goed blijft, dan zullen de Westlaan en Noordlaan dit jaar nog af zijn. De aannemer zet ook alles op alles om in de Izegemsestraat klaar te zijn tegen het bouwverlof van volgend jaar.”

 

Veiligheid

De stad zet ook in op veiligheid. Er komt een gerichtere aanpak van kleine criminaliteit. “Roeselare is een veilige stad, laat daar geen twijfel over bestaan. Maar we moeten inzetten op de zaken die mensen soms een onveilig gevoel geven. Zo werken we onder de radar aan een plan voor de Ardooisesteenweg”, vertelt burgemeester Kris Declercq (CD&V).

Maar een goed gevoel hangt ook af van de indruk die de stad maakt. “Daarom gaan we inzetten op kwaliteitsvolle architectuur aan de hand van het beeldkwaliteitsplan. Zo komt er een reglement voor het uitzicht van nachtwinkels”, zegt Nathalie Muylle, schepen van Ruimtelijke Planning (CD&V). “We moeten op lange termijn een visie bepalen voor het uitzicht van Roeselare. Roeselarenaars bouwen nog heel traditioneel, liefst open of halfopen. Maar de stad groeit erg snel en als we zo voortdoen, komen we in de problemen. We zullen moeten inzetten op het verdichten van de stad.”

 

Sportclubs eerst

Het stadsbestuur komt volgend jaar tegemoet aan de verzuchtingen van de vele sportclubs. Er wordt 1,8 miljoen euro geïnvesteerd in sportinfrastructuur. Er komen vier nieuwe kunstgrasvelden voor Dosko Beveren en SV Rumbeke, een veld op Onze Kinderen voor de hockeyclub HCR en een voor KSV Roeselare. “We kunnen niet elke sportclub een nieuw kunstgrasveld geven, maar zo’n veld is drie keer meer te bespelen is dan een ander. Het is dus de bedoeling dat clubs hun veld delen”, zegt schepen van Sport José Debels (CD&V).

Op Schiervelde krijgen Knack Volley en basketbalclub Wytewa een nieuwe internationale sportvloer. Later wordt ook een bijkomend plein gekocht achter de school in Oekene. In januari gaat voorts de bouw van het nieuwe zwembad van start. Tot slot wil de stad ook de wielerpiste Defraeye-Sercu aankopen. Daar zou een verkeerseducatiepark ingericht worden in samenwerking met de politie. De wielerpiste zou ook fungeren als een WieMu Outdoor, een mooie aanvulling voor het WieMu 2.0 dat heropent in 2017. Skaters kunnen straks terecht aan TRAX in het skatepark met speel- en groenzones.

Aan ambitie geen gebrek. “Dat kan alleen maar omdat we voortbouwen op een stevige en gezonde financiële basis”, zegt schepen van Financiën Henk Kindt (SP.A). “De inkomsten blijven hoger dan de uitgaven en we hebben de schuld onder controle. Het gemiddelde van 14 miljoen euro investeringen per jaar blijft gehandhaafd. “Ik ben trots op Roeselare. Na de stenen, nu de mensen”, zegt de burgemeester.

(Bron: Het Nieuwsblad 8 dec 2016)