Roeselare start met digitale bouwaanvragen vanaf 1 september

Roeselare is de vijfde centrumstad in Vlaanderen waar burgers en architecten hun aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning digitaal kunnen indienen.

Wie tot voor kort in Roeselare bouwplannen had, moest zijn aanvraagdossier op papier indienen. Tijdens de aanvraagprocedure kwamen er vaak veel documenten en bijlages bij en legde het dossier fysiek een lange weg af.

Hier komt nu verandering in want vanaf 1 september 2015 biedt Roeselare de digitale bouwaanvraag (DBA) aan. De administratieve procedure zal vereenvoudigen aangezien alles verloopt via een uitwisselingsplatform dat zowel behandelende als adviserende instanties toegang geeft tot het dossier. Alle betrokken instanties hebben inzage en kunnen online hun advies verstrekken of vragen formuleren. Dit zorgt er onder meer voor dat alles vlotter zal verlopen.

De voordelen op een rijtje

  • Je kan je dossier opvolgen wanneer je wil, 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Je hoeft dus niet langer diverse diensten af te schuimen binnen de voorziene openingsuren om je aanvraag in orde te kunnen brengen.
  • Je kan je dossier opvolgen van waar je wil, ook vanuit je zetel thuis.
  • Je kan op elk moment de status van je dossier nakijken. Zo weet je altijd in welke fase je dossier zich bevindt. Ook de uiteindelijke beslissing verloopt digitaal. Hiervan word je op de hoogte gebracht via e-mail.
  • Dezelfde informatie wordt slechts één keer opgevraagd en in een centrale bron bewaard. Daardoor moet de aanvrager geen informatie aanleveren die al bij de overheid beschikbaar is. Gedaan met dubbel werk. Ook kopieën maken van je dossier voor verschillende instanties is verleden tijd.
  • Aanvragers, architecten en lokale besturen besparen tijd en geld door digitaal te werken. Uit onderzoek blijkt dat de digitalisering voor lokale besturen een besparing betekent van vele tientallen tot honderden euro’s per dossier, afhankelijk van het soort aanvraag.

Steden die toetreden tot het systeem van digitale bouwaanvragen kunnen een eenmalige subsidie vragen. De stad Roeselare krijgt hiervoor een subsidie van 12 500 EUR.

Aanvragen kunnen ingediend worden via het omgevingsloket van de Vlaamse Overheid www.omgevingsloket.be. Wie een dossier digitaal wil indienen, dient zich via een elektronische kaartlezer aan te melden. Daarna kan het dossier stapsgewijs worden ingediend via het gebruiksvriendelijke loket.

Stad Roeselare, als voorbeeld van een smart city, is van bij het begin ingestapt in dit project omwille van de voordelen voor burgers en stadsdiensten. Zo kan elk dossier 24 uur op 24 en 

 7 dagen op 7 worden opgevolgd via het omgevingsloket, los van openingsuren van stadsdiensten en de locatie waar de aanvrager of architect zich bevindt. Dit zorgt er ook voor dat de burger op elk moment zicht heeft op de fase waarin het dossier zich bevindt zonder dat hij contact moet opnemen met de stad. 

Bekijk hieronder het you-tube filmpje ivm het omgevingsloket.