Stad verkoopt oude pastorie Rumbeke

De voormalige pastorie in Rumbeke, in de Oekensestraat 10, werd aan de kerkfabriek Sint-Michiel verkocht voor 300.000 euro.

Twee delen van de tuin, een lot van 159 vierkante meter en een lot van 502 vierkante meter, werden verkocht aan buurtbewoners. Zij betaalden daar respectievelijk 20.000 en 65.000 euro voor. De verkoop is dus alles samen goed voor 390.000 euro.

’De pastorie prijkte op de lijst van verkoopbare eigendommen’, vertelt bevoegd schepen Nathalie Muylle (CD&V). De pastoor verantwoordelijk voor de parochie Rumbeke trok enkele jaren geleden al naar de pastorie in Oekene. Daarna gaf vzw Dominiek Savio er twee personen met een beperking onderdak. In ruil voerden ze opdrachten uit voor de parochie Rumbeke. De nieuwe kopers moesten zich ertoe verbinden het pand de komende 20 jaar enkel te gebruiken voor de huisvesting van kansarme en minder begaafde personen. Een goede zaak voor Dominiek Savio. (mmr)