Tractoren in landbouwgebruik krijgen rode kentekenplaat

 

Landbouwers krijgen binnenkort een specifieke nummerplaat voor hun tractoren.  Het gaat om een rode plaat met witte cijfers en letters die telkens met de letters G en L begint.  Die verwijzen naar de klasse van het voertuig en de sector waarin ze gebruikt worden.  De speciale nummerplaat komt er om een onderscheid te maken met tractoren die ook gebruikt worden bij wegenwerken of voor transport.  Die werden gelijkgesteld met de landbouwtractoren waardoor ze ook met rode diesel konden rijden en niet naar de periodieke keuring moetsen. Dat stuitte op protest binnen de transportsector waar ze het al oneerlijke concurrentie zagen voor vrachtwagens.  Daar komt nu een einde aan.

Tractoren uitgerust met een specifieke - rode -  landbouwkentekenplaat mogen in de toekomst rode diesel blijven gebruiken.  De vergunning voor deze kentekenplaat wordt afgegeven door de FOD Financiën.  Indien deze tractor ook gebruikt wordt voor transportwerkzaamheden die niet verbonden zijn met de exploitatie van een land- of tuinbouwbedrijf, zijn voor deze activiteit bijkomende accijnzen verschuldigd.  Tractoren in gemengd verbruik (landbouw-grondverzet) zijn ook onderworpen aan de periodieke technische keuring.

Tractoren die volledig buiten de land- en tuinbouw worden ingezet, bijvoorbeeld door bouwondernemers, krijgen een traditionele witte kentekenplaat.  Deze tractoren moeten witte diesel gebruiken, waarop momenteel een accijns is verschuldigd van bijna 428 euro per 1000 liter.  zij zullen ook niet langer vrijgesteld zijn van de periodieke technische keuring.

 

De landbouworganisaties hopen dat de discussies met de transportsector, die al langer vragende partij zijn om perk en paal te stellen aan transportactiviteiten die gebeuren met ractoren die genieten van een aantal landbouwvoordelen,  over het oneigenlijk gebruik van landbouwvoertuigen hiermee tot het verleden behoren.  

Ondertussen zijn er ook veel vragen van hobbyboeren en niet-land- en tuinbouwers.  Graag verwijzen we u door naar de website van de Landelijke Gilden voor meer informatie.

 

 Vervolgens vindt u hier een kort schema die de nieuwe regels verduidelijkt in een overzichtstabel:

                                                       (bron schema: Agrofront)