Uitreiking eerste MOS logo aan MS-KA Louis Tant

Het stadsbestuur van Roeselare hecht heel veel waarde aan haar educatief beleid.  Jonge mensen helpen opvoeden met aandacht voor het milieu en hun leefwereld en met veel aandacht voor het thema duurzaamheid.  Want in feite doen we het voor de toekomstige generaties.  Onze kinderen en hun kleinkinderen moeten ook nog aangenaam kunnen leven.

Als schepen van jeugd en van duurzaamheid is mevr. Muylle dan ook heel blij vast te stellen dat bijna alle Roeselaarse secundaire scholen (15) een MOS-school zijn.  Er is maar één school die nog dient gemotiveerd te worden om ook in het MOS-project te stappen.

MOS helpt de school om op een pedagogisch verantwoorde manier een eigen milieuzorgsysteem uit te bouwen.  En het stimuleert de jongeren om op te groeien tot zelfstandige, kritisch verantwoordelijke volwassenen.

Op 26 oktober 2012 ontving MS-KA Louis Tant school z'n eerste MOS-logo.
De school heeft zich gefocust rond het thema afval en heel wat projecten zijn opgestart.  Er werd een milieuwerkgroep opgericht, de directie zorgde voor voldoende vuilnisbakken om te helpen sorteren, enkele leerkrachten namen MOS-thema's op in hun lessen, het onderhoudspersoneel werd aangesproken, er werd een kunstwerk van afval gemaakt dat op de opendeurdag tentoon werd gesteld, er werd een compostvat opgestart, er worden wekelijks zwerfvuilacties op school gehouden, ...

Als blijk van de waardering vor hun milieu-enthouisiasme, overhandigde stad Roeselare deze de school educatief materiaal t.w.v. 800 euro.