voorstelling clip 'Sing for the climate' , 29 nov 2012

Op 22 en 23 september gaven meer dan 8.000 mensen hun stem aan het klimaat tijdens Sing for the Climate.  Op 26 oktober deden 300.000 leerlingen hetzelfde voor sing@school.  Een enorme klimaatschreeuw uit 380.000 kelen.  Geen ander land deed het ons na.
Op 29 november stelden Nic Balthazar, 11.11.11., CNCD-11.11.11. en de Klimaatcoalitie de clip voor die het resultaat is van deze schreeuw.

De clip is vertoont in het Federaal Parlement in aanwezigheid van premier Elio Di Rupo, staatssecretaris van Leefmilieu Melchior Wathelet, Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege en minister van Leefmilieu van de Brusselse regering Evelyne Huytebroeck.  Zij ondertekenden ook de politieke eisen van Sing for the Climate.

De clip is het residu uit meer dan 5 uur aan filmpjes opgenomen in meer dan 180 gemeentes en 725 scholen, clipjes die ook allemaal afzonderlijk op het internet staan.  Samen vormt dit massale koor een oersterke boodschap waarmee Nic Balthazar  ook naar de klimaattop in Doha trekt.

Bedoeling is de clip en het concept van Sing for the Climate op die manier internationaal te lanceren.  Net zoals dat eerder werd gedaan met The Big Ask en The Big Ask Again, Dance for the Climate.

 

Op 29 november ondertekenden de politieke verantwoordelijken vier korte eisen:

  • België moet een ambitieuze interne reductiedoelstelling nastreven en ijveren voor een verhoogd ambitieniveau voor de EU.
  • België moet aan de kar trekken van een internationaal bindend klimaatakkoord en een ambitieus Kyoto II.
  • België neemt een voortrekkersrol voor de uitwerking van een sterke Europese visie op vlak van een bilijke verdeling van de klimaatinspanningen en een juiste overgang naar een koolstofarme samenleving (equity).
  • België moet zijn internationale klimaatfinancieringsengagement nakomen.

 

De organisatoren van Sing for the Climate verwachen dat de Belgische verantwoordelijken in Doha deze eisen actief uitdragen en dus onderschrijven wat ze ondertekend hebben.

 

Meer informatie mbt de politieke eisen of over deze actie vindt u op de website van Sing for the Climate

Hier kan u de clip bekijken: Clip "Sing for the climate".