Wetsvoorstel meewerkende echtgenoot

Nathalie Muylle heeft samen met Leen Dierick een wetsvoorstel uitgewerkt over het statuut meewerkende echtgenoot, waarbij er wordt voorgesteld om een beroepsinkomen van minder dan 3000 € per jaar op naam van de meewerkende echtgenote te neutraliseren.  Dit wetsvoorstel werd reeds in de kamer bij de inoverwegingnemingen goedgekeurd en kan nu besproken worden in commissie.

De invoering in 2003 van het statuut van de meewerkende echtgenoot (verplicht ministatuut en vrijwillige maxistatuut) was een eerste stap in de herkenbaarheid van de meewerkende echtgenoten in de opbouw van de sociale bescherming en de inzake de toekenning uitkeringen op naam van de meewerkende echtgenote zelf.
Op 1 juli 2005 werd het maxistatuut verplicht voor personen geboren na 1955.  Daarvoor moesten de meewerkende echtgenoten die op dat moment jonger waren dan 50 jaar verplicht bijdragen betalen, rechten opbouwen in alle deeltakken van de sociale zekerheid van zelfstandigen.  Bij het maxistatuut wordt er een zekerheid geboden waarbij de meewerkende echtgenoot verzekerd is, nl. pensioen, gezinsbijslagen, gezondheidszorg, arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en moederschap.
Beide statuten laten echter niet toe dat er aan beperkte nevenactiviteiten van de meewerkende echtgenote een bepaalde vergoeding als zelfstandige is verbonden  (bv. zitpenning om deel te nemen aan de vergadering van een groenten- en fruitveiling, milieuraden,Gecoro of van een andere instelling, vergoeding te ontvangen voor landbouweducatie).

Nathalie Muylle:We vinden het belangrijk dat meewerkende echtgenoten ook maatschappelijk actief zijn en zich sociaal engageren.  Dit kan alleen aangemoedigd worden. “

Via dit wetsvoorstel wordt er voorgesteld dat de meewerkende echtgenoot met een beroepsactiviteit die een inkomen van minder dan 3000 euro per jaar oplevert, een bedrag gelijkaardig aan de vrijwilligersbijdrage, nog steeds beschouwd zal worden als meewerkende echtgenoot, waarbij dus ook de voordelen van het maxistatuut behouden kunnen worden.