Witte Lintjes Actie 2012

Stop het geweld op vrouwen

Witte Lintjescampagne 2012

Op zaterdag 24 november 2012 deelden Nathalie Muylle en andere mandatarissen van de CD&V werkgroep Vrouw & Maatschappij Witte Lintjes uit op de Grote Markt tegen geweld op Vrouwen.

Nathalie Muylle: "Dit jaar willen we de aandacht richten op het lastigvallen van vrouwen op publieke plaatsen.  Nog al te vaak wordt dit probleem gebanaliseerd of weggelachen.  Nochtans is het een erstige aantasting in de waarheid van vrouwen, van hun veiligheidsgevoel op straat en hun bewegingsvrijheid in het openbare leven."

In totaal werden een 1000 tal Witte Lintjes uitgedeeld en opgespeld.  Wie zo'n Wit Lintje draagt, zegt daarmee dat seksuele intimidatie moet stoppen.

 

    (Foto Het Laatste Nieuws, 26 november 2012)

 

Meer informatie over de Witte Lintjes Actie 

CD&V-wergroep Vrouw & Maatschappij roept samen met CD&V op om tussen 20 november en 25 november een wit lintje te dragen als teken van uw persoonlijke engagement om:

 • geen geweld te plegen
 • geweld ook niet oogluikend toe te laten of te verzwijgen
 • geweldplegers aan te zetten om hulp te zoeken
 • iedereen te overtuigen om geweld te doen stoppen

Ken je dat...

 • Het marktplein, op de middag.  U loopt voorbij een groepje jonge mannen.  In het voorbijgaan maken ze 'pssht'- en sisgeluiden.  Eentje noemt u zels een hoer.  U negeert hen, zij lachen.
 • Zaterdagnacht.  De wekker loopt af.  U gaat uw dochter ophalen van een fuif.  Nadat ze voerige keer achtervolgd werd, durft ze niet meer alleen naar huis fietsen.
 • Avondvergadering.  Uw auto staat in een ondergrondse parkeergarage.  U vraagt aan een mannelijke collega om even mee te wandelen. Na al die verhalen durft u niet meer alleen zo'n garage in.

Feiten

Seksuele intimidatie is elke vorm van ongewenst verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie waardoor de waardigheid van de persoon wordt aangetast.

Seksuele intimidatie tast de bewegingsvrijheid en het veiligheidsgevoel van vrouwen aan:

 • De helft van de vrouwen voelt zich soms tot atlijd onveilig op straat.
 • 30% van de verouwen vermijdt soms tot vaak om in het donker de straat op te gaan.  11% komt zelfs nooit op straat in het donker.
 • Amper 21% van de vrouwen voelt zich in het algemeen nooit onveilig. 

Cijfers over verbaal seksueel geweld op straat zijn er nog niet.  Ondanks de ernst en draagwijdte van het fenomeen wordt er zelden aangifte gedaan.  Nog al te vaak wordt seksuele intimidatie getrivaliseerd, ook door vrouwen zelf.

Vrouw & Maatschappij wil iets doen aan de cultuur van straffeloosheid rond seksuele intimidatie

 • Meer aandacht voor en aangifte van seksuele intimidatie
 • Krachtdadig optreden en bestraffen
 • Onderzoek